İşbu metin  www.cbitransport.com alan adlı web sitemizde yer alan “Fiyat Talep Formu”nun tarafınızca doldurulması kapsamında kayıt altına alınacak kişisel verilere ilişkin bilgilendirilme ve açık rızanızın alınması amacıyla düzenlenmiştir. Web sitemizde yer alan Fiyat Talep Formu vasıtasıyla tarafımıza ileteceğiniz fiyat taleplerinizin yönetimi, değerlendirilmesi ve cevaplandırılması ile fiyat teklifimizin tarafınıza iletilebilmesi amacıyla aşağıda yer verilen kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza göstermeniz gerekmektedir. Aşağıda yer verilen kişisel verilerinizin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin kutucukları işaretlememeniz halinde kişisel verileriniz işlenmeyecek ve/veya aktarılmayacaktır.

Ad – Soyad, Telefon Numarası ve E-Posta Adresi bilgilerimin

Fiyat taleplerinin yönetimi, değerlendirilmesi ve cevaplandırılması ile fiyat teklifinin tarafıma iletilebilmesi

Amaçlarıyla işlenmesine açık rıza vermekteyim.

Aktarıma Yönelik Olarak;

Ad – Soyad, Telefon Numarası ve E-Posta Adresi bilgilerimin

Şirket’in faaliyetlerinin ifası gereği anlaşmalı olduğu kurumlar ile paylaşılmasına açık rıza vermekteyim.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, belirtilen amaçlar doğrultusunda ve işaretlediğim yöntemler ile işlenmesine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere açık rızam ile onay veriyorum.

İşbu metinde yer alan hususlara ilişkin açık rızam hakkında ayrıca ŞİRKET  tarafından “Fiyat Talep Formu Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, işbu beyanı tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.