CBI tüm iş süreçlerinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Kalite Politikası:

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip CBI’ın Kalite Politikası’nın temellerini;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum
 • Müşteri memnuniyetini hedefleyen çözüm odaklı yaklaşım
 • Katma değer yaratan uçtan uca süreç tasarımı
 • Hızlı ve güvenli hizmet sağlayan yönetim anlayışı
 • Yetkin tedarikçi ağı
 • Profesyonel çalışan profili
 • Proaktif hareket kabiliyeti
 • Geri bildirim takibi ve denetimlerle süreç kontrolü
 • Sürekli gelişim refleksi
 • Sektördeki yenilikleri, dönüşümü ve ihtiyaçları izleyip hızla aksiyon almak

oluşturmaktadır.

Çevre Politikası

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip CBI’ın Çevre Politikası’nın temellerini;

 • Yasal yükümlülüklere uyum sağlamak
 • Doğal kaynakların verimli kullanımı
 • Faaliyetler sonucu oluşan çevresel etkilerin en aza indirilmesi amaçlı önlemler alınması
 • Emisyon salımı, atık yönetimi konularında iyileştirmeler yapılması
 • Çalışanlara ve paydaşlara çevresel riskler ve çevre koruma konusunda farkındalık kazandırılması
  oluşturmaktadır.