İşbu metin www.cbitransport.com alan adlı web sitemizde yer alan “İletişim Formu”nun tarafınızca doldurulması kapsamında kayıt altına alınacak kişisel verilere ilişkin bilgilendirilme ve açık rızanızın alınması amacıyla düzenlenmiştir. Web sitemizde yer alan İletişim Formu vasıtasıyla Şirketimizle iletişime geçebilmeniz ve bunlara yönelik cevaplarımızı sizlere iletebilmemiz için aşağıda yer alan iletişim kanallarından en az birine açık rıza göstermeniz gerekmektedir. Aşağıda yer verilen kişisel verilerinizin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin kutucukları işaretlememeniz halinde kişisel verileriniz işlenmeyecek ve/veya aktarılmayacaktır.

Ad – Soyad, E-Posta Adresi bilgilerimin

Beklenti, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi ile talep ve şikâyetlerin yönetimi, yürütülmesi ve bunların cevaplandırılması

Ad – Soyad, Telefon Numarası bilgilerimin;

Beklenti, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi ile talep ve şikâyetlerin yönetimi, yürütülmesi ve bunların cevaplandırılması

Amaçlarıyla işlenmesine açık rıza vermekteyim.

Aktarıma Yönelik Olarak;

Ad – Soyad, E-Posta Adresi bilgilerimin

Ad – Soyad, Telefon Numarası bilgilerimin

Şirket’in faaliyetlerinin ifası gereği anlaşmalı olduğu kurumlar ile paylaşılmasına açık rıza vermekteyim.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, belirtilen amaçlar doğrultusunda ve işaretlediğim yöntemler ile işlenmesine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere açık rızam ile onay veriyorum.

İşbu metinde yer alan hususlara ilişkin açık rızam hakkında ayrıca ŞİRKET tarafından “İletişim Formu Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, işbu beyanı tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.